วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำจรรยาบรรณ ก้าวทันเทคโนโลยี

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผอ.ธำรงค์  สว่างเดือน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

                       

 • IMG_20180108_065517.jpg
 • IMG_20180108_065529.jpg
 • IMG_20180111_071508.jpg
 • IMG_20180228_072636.jpg
 • IMG_20180228_072648.jpg
 • IMG_20180228_072708.jpg
 • non3.jpg
 • non4.jpg
 • non5.jpg
 • non6.jpg
 • non7.jpg
 • non8.jpg
 • non9.jpg
 • non10.jpg
 • non11.jpg

        งบทดลองปีงปม2563

  ตุลาคม  2562

  พฤศจิกายน 2562

  ธันวาคม 2562

  

 

Download File

Filename Date
71.2562 2019-08-01
135.2562 2019-11-08
ABU-robot 2019-12-25
ComputerLaw60 2017-10-06
SAR-_deprat60 2018-03-26
SAR_teacher60 2018-03-26
non 2018-02-17
sar_activity60 2018-03-26
sar_plan60 2018-03-26
sar_resource60 2018-03-26
vichakran_2560 2018-02-21

Login Form

User online

We have 47 guests and no members online

Latest User

 • pruk
 • sujitra
 • khun
 • admin
ประวัติวิทยาลัย - QR Code Friendly
Powered by QR Code Friendly

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

Visitors Counter

2711845
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2109
2197
19017
2660179
48692
83013
2711845

Your IP: 35.172.195.82
2020-01-18 13:13

 

 

              วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  ได้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2535 
ตามโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ บนเนื้อที่ประมาณ  57 ไร่เศษของวัดราษฏร์นิยม
โดย
พระครูประชาธรรมนาถ (หลวงพ่อแฉ่ง) อดีดเจ้าอาวาสเป็นผู้มอบให้  ตั้งอยู่
เลขที่ 116 หมู่ 6 ถนนฤชุพันธุ์
ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

ปี พ.ศ.2542      ผ่านการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ.2543      ผ่านการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ.2544      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ อุดมศึกษา (ต่ำกว่าปริญญาตรี) ครั้งที่ 1

ปี พ.ศ.2547      ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา รอบแรก

ปี พ.ศ.2548      นักศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (นายอดิศักดิ์  ต้อยปาน)

ปี พ.ศ.2548      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ อาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) ครั้งที่ 2

ปี พ.ศ.2548      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันงานประกอบเครื่องเสียง ระดับภาค                 

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษบ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ปี พ.ศ.2550      ได้รับรางวัล The best practice’50โครงการเลิกเหล้า บุหรี่ ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

ปี พ.ศ.2550      ได้รับรางวัล ศูนย์เครือข่ายฯ มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษา

                        ระดับดีเด่น

ปี พ.ศ.2550      ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา รอบสอง

ปี พ.ศ.2551      ได้รับรางวัล ศูนย์เครือข่ายฯ มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษา 

                        ระดับดีเด่น

ปี พ.ศ.2551      นักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน (นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิมมา)

ปี พ.ศ.2551      ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา

ของกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ.2551      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

ปี พ.ศ.2551      ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับดีเยี่ยม โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร The Best Practice

โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ประจำปี 2552

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ อาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) ครั้งที่ 3

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปี

ปี พ.ศ.2552      นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (นางสาวพนิดา แจ่มจำรัส)

ปี พ.ศ.2552      นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
                      ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ครั้งที่ 19 ระดับชาติ

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัล มีผลการดำเนินงานโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่น

ปี พ.ศ.2552      ได้รับโล่ หน่วยงานให้ความสนับสนุนโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน

ปี พ.ศ.2552      ได้รับโล่ หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์แก่เรือนจำบางขวาง

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ดีเด่น) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
                       การสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D

ปี พ.ศ.2552      นักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2553

                      (นางสาวพนิดา  แจ่มจำรัส)

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 

                      “ฐานตั้งน้ำดื่มประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1“เตาปิ้ง อบ ย่าง 3 in1”

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 6

                      “เครื่องหั่นมั่นฝรั่งเกลียวแบบมือหมุน”

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 “ฐานตั้งน้ำดื่มประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 6 “เครื่องหั่นมันฝรั่งเกลียวแบบมือหมุน”

ปี พ.ศ.2553      นักศึกษาระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
                      ครั้งที่ 20 ระดับภาค  (ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง)

ปี พ.ศ.2553      รางวัลสถานศึกษาพอเพียง แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี พ.ศ.2554      ได้รับเกียรติบัตร ผู้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน “โครงการบ้านน้ำใจ”

ปี พ.ศ.2554      โรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

ปี พ.ศ.2555      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4   “ฐานตั้งกระติกน้ำร้อนประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ.2555      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 “กรงสุนัขป้องกันยุงอัตโนมัติ”

ปี พ.ศ.2555      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค และรางวัล Honor Aword                       
                       สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 3 “ชุดอุปกรณ์หล่อขั้วแขตเตอร์รี่”

ปี พ.ศ.2556      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4                                 
                      “ฐานตั้งกระติกน้ำร้อนประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ.2556      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่                                 
                       “กรงสุนัขป้องกันยุงอัตโนมัติ”

ปี พ.ศ.2556      ได้รับรางวัลรองชมเชยระดับอาชีวศึกษา คือ เตาแก๊สชีวมวลแบบลมล่าง จากโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี 2556

ปี พ.ศ.2557      ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ระดับภาค การแข่งขันกีฑา วิ่ง 5,000 เมตร

 

ปี พ.ศ.2557      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ระดับภาค การแข่งขันกีฑากระโดดไกลชาย

ปี พ.ศ.2557      ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ.2557      ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ใน“รายการสมรภูมิไอเดีย”เครื่องหั่นกล้วยแบบเกลียว

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW ปีการศึกษา 2557

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัลดีเด่น สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “โครงงานเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบแก๊สไหลลง รุ่น N2”

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัลเดินทางไกลดีเด่น ชาย อันดับที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัลกิจกรรมบริการ R-Service ดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑา พุ่งแหลน ชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์     
                      ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 “ปางสีดาเกมส์”

ปี พ.ศ.2558      ได้รับรางวัล ระดับชาติ ครูฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาโลหะการ ระดับ ปวช.           
                      “ทักษะการเชื่อม 2G 3G 4G Root TIG , Cover SWAW

ปี พ.ศ.2559      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 “รถเข็นตัดหญ้า”

ปี พ.ศ.2559      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 4 “รถเข็นตัดหญ้า”

ปี พ.ศ.2559      ได้รับรางวัลอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 สาขา เทคโนโลยีงานเชื่อม

ปี พ.ศ.2559      ได้รับรางวัลอันดับ 1 จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วัดราษฎร์นิยม

หน่วยงานอื่น

 • 1504414915846.jpg
 • 1504416077282.jpg
 • 1504416382034.jpg
 • 1505209440260.jpg
 • 1505209470954.jpg
 • 1505209493255.jpg
 • 1505209529490.jpg
 • 1505209663887.jpg
 • 1505209711648.jpg
 • 1505209738695.jpg
 • 1505209860195.jpg
 • 1505210118750.jpg
 • 1505210163308.jpg
 • 1505210660241.jpg
 • 1505210755165.jpg
 • 1505210766653.jpg
 • 1505210794700.jpg
 • 1505210804499.jpg
 • 1505210856667.jpg
 • 1505210915045.jpg
 • 1505210954827.jpg
 • 1505210958245.jpg
 • 1505212087499.jpg
 • 1505212097698.jpg
 • 1505212200864.jpg
 • 1505727841829.jpg
 • 1505727858021.jpg
 • 1505727874000.jpg
 • 1505727885100.jpg
 • 1505727905651.jpg
 • 1505728063096.jpg
 • 1505728113950.jpg
 • 1505728116998.jpg
 • 1505728248707.jpg
 • 1505728388290.jpg
 • 1505728413768.jpg
 • 1505728494731.jpg
 • 1505728508536.jpg
 • 1505728543901.jpg
 • 1505728551904.jpg
 • 1505728605409.jpg
 • 1505728615154.jpg
 • 1505728630041.jpg
 • 1505728665085.jpg
 • 1505728896315.jpg
 • 1505728970360.jpg
 • 1505728994377.jpg
 • 1505729089486.jpg
 • 1505729095960.jpg
 • 1505729190267.jpg
 • 1505729220262.jpg
 • 1505729222784.jpg
 • 1505729231366.jpg
 • 1505729298287.jpg
 • 1506324487783.jpg
 • 1506324627901.jpg
 • 1506324725572.jpg
 • 1506324741009.jpg
 • 1506324848407.jpg
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 02-9855111 ต่อ 111 © 2016 วท.นนทบุรี All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME