วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำจรรยาบรรณ ก้าวทันเทคโนโลยี

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผอ.ธำรงค์  สว่างเดือน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

           

 

             

 

 

                       

 • IMG_20180108_065517.jpg
 • IMG_20180108_065529.jpg
 • IMG_20180111_071508.jpg
 • IMG_20180228_072636.jpg
 • IMG_20180228_072648.jpg
 • IMG_20180228_072708.jpg
 • non3.jpg
 • non4.jpg
 • non5.jpg
 • non6.jpg
 • non7.jpg
 • non8.jpg
 • non9.jpg
 • non10.jpg
 • non11.jpg

Download File

Filename Size
ABU-robot 162.38 KB
Zoom_for_ipad_iphone_1 4.94 MB
sar_activity60 395.99 KB
sar_plan60 529.46 KB
sar_resource60 480.52 KB
zoom-for-Adroid 1.38 MB
zoom-for-Pc 2 MB

Login Form

User online

We have 448 guests and no members online

Latest User

 • pruk
 • sujitra
 • khun
 • admin
ผลงานดีเด่นของวิทยาลัย - Page 2 - QR Code Friendly
Powered by QR Code Friendly

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

Visitors Counter

3229878
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
1434
1547
3202311
16756
59838
3229878

Your IP: 3.219.167.194
2020-08-10 06:39

Article Index

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

ปี พ.ศ.2542      ผ่านการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ.2543      ผ่านการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ.2544      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ อุดมศึกษา (ต่ำกว่าปริญญาตรี) ครั้งที่ 1

ปี พ.ศ.2547      ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา รอบแรก

ปี พ.ศ.2548      นักศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (นายอดิศักดิ์  ต้อยปาน)

ปี พ.ศ.2548      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ อาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) ครั้งที่ 2

ปี พ.ศ.2548      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันงานประกอบเครื่องเสียง ระดับภาค                 

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษบ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ปี พ.ศ.2549      ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ปี พ.ศ.2550      ได้รับรางวัล The best practice’50โครงการเลิกเหล้า บุหรี่ ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

ปี พ.ศ.2550      ได้รับรางวัล ศูนย์เครือข่ายฯ มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษา

                        ระดับดีเด่น

ปี พ.ศ.2550      ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา รอบสอง

ปี พ.ศ.2551      ได้รับรางวัล ศูนย์เครือข่ายฯ มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษา 

                        ระดับดีเด่น

ปี พ.ศ.2551      นักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน (นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิมมา)

ปี พ.ศ.2551      ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา
                      ของกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ.2551      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

ปี พ.ศ.2551      ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับดีเยี่ยม โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร The Best Practice

                      โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ประจำปี 2552

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ อาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) ครั้งที่ 3

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปี

ปี พ.ศ.2552      นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
                      (นางสาวพนิดา แจ่มจำรัส)

ปี พ.ศ.2552      นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
                      ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ครั้งที่ 19 ระดับชาติ

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัล มีผลการดำเนินงานโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่น

ปี พ.ศ.2552      ได้รับโล่ หน่วยงานให้ความสนับสนุนโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน

ปี พ.ศ.2552      ได้รับโล่ หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์แก่เรือนจำบางขวาง

ปี พ.ศ.2552      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ดีเด่น) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
                       การสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D

ปี พ.ศ.2552      นักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2553

                      (นางสาวพนิดา  แจ่มจำรัส)

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 

                      “ฐานตั้งน้ำดื่มประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1
                       “เตาปิ้ง อบ ย่าง 3 in1”

ปี พ.ศ.2553      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 6

                      “เครื่องหั่นมั่นฝรั่งเกลียวแบบมือหมุน”

วัดราษฎร์นิยม

หน่วยงานอื่น


 

 

 

 

 • 2-fin1.png
 • 1504414915846.jpg
 • 1504416077282.jpg
 • 1504416382034.jpg
 • 1505209440260.jpg
 • 1505209470954.jpg
 • 1505209493255.jpg
 • 1505209529490.jpg
 • 1505209663887.jpg
 • 1505209711648.jpg
 • 1505209738695.jpg
 • 1505209860195.jpg
 • 1505210118750.jpg
 • 1505210163308.jpg
 • 1505210660241.jpg
 • 1505210755165.jpg
 • 1505210766653.jpg
 • 1505210794700.jpg
 • 1505210804499.jpg
 • 1505210856667.jpg
 • 1505210915045.jpg
 • 1505210954827.jpg
 • 1505210958245.jpg
 • 1505212087499.jpg
 • 1505212097698.jpg
 • 1505212200864.jpg
 • 1505727841829.jpg
 • 1505727858021.jpg
 • 1505727874000.jpg
 • 1505727885100.jpg
 • 1505727905651.jpg
 • 1505728063096.jpg
 • 1505728113950.jpg
 • 1505728116998.jpg
 • 1505728248707.jpg
 • 1505728388290.jpg
 • 1505728413768.jpg
 • 1505728494731.jpg
 • 1505728508536.jpg
 • 1505728543901.jpg
 • 1505728551904.jpg
 • 1505728605409.jpg
 • 1505728615154.jpg
 • 1505728630041.jpg
 • 1505728665085.jpg
 • 1505728896315.jpg
 • 1505728970360.jpg
 • 1505728994377.jpg
 • 1505729089486.jpg
 • 1505729095960.jpg
 • 1505729190267.jpg
 • 1505729220262.jpg
 • 1505729222784.jpg
 • 1505729231366.jpg
 • 1505729298287.jpg
 • 1506324487783.jpg
 • 1506324627901.jpg
 • 1506324725572.jpg
 • 1506324741009.jpg
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 02-9855111 ต่อ 111 © 2016 วท.นนทบุรี All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME