วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำจรรยาบรรณ ก้าวทันเทคโนโลยี

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผอ.ธำรงค์  สว่างเดือน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

                       

 • IMG_20180108_065517.jpg
 • IMG_20180108_065529.jpg
 • IMG_20180111_071508.jpg
 • IMG_20180228_072636.jpg
 • IMG_20180228_072648.jpg
 • IMG_20180228_072708.jpg
 • non3.jpg
 • non4.jpg
 • non5.jpg
 • non6.jpg
 • non7.jpg
 • non8.jpg
 • non9.jpg
 • non10.jpg
 • non11.jpg

Download File

Filename Date
71.2562 2019-08-01
ComputerLaw60 2017-10-06
SAR-_deprat60 2018-03-26
SAR_teacher60 2018-03-26
non 2018-02-17
sar_activity60 2018-03-26
sar_plan60 2018-03-26
sar_resource60 2018-03-26
vichakran_2560 2018-02-21

Login Form

User online

We have 31 guests and no members online

Latest User

 • pruk
 • sujitra
 • khun
 • admin
ข้อมูลบุคลากร - QR Code Friendly
Powered by QR Code Friendly

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

Visitors Counter

2430036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1236
1912
3148
2391637
38610
95169
2430036

Your IP: 18.210.22.132
2019-10-14 18:11

 

 

 

แผนอัตรากำลังคน วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

      วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2561 หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มปริมาณมากขึ้นและยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 1 ข้าราชการครูประจำไม่เพียงพอ จึงจัดตั้งแผนอัตรากำลังคนในตำแหน่งที่ขาดแคลน โดยเพิ่มเติมตำแหน่งดังนี้

 

อันดับ

คุณวุฒิ ระดับ

สาขาวิชา

จำนวนข้าราชการครู

จำนวนพนักงานราชการ

จำนวน    ครูจ้างสอน

จำนวนนักเรียน

1

ป.ตรี

ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

1

-

2

26

2

ป.ตรี

ภาษาไทย

1

-

-

270

3

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

1

-

-

798

4

ป.ตรี

ช่างเชื่อมโลหะ

2

-

-

116

5

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

1

2

220

6

ป.ตรี

ช่างยนต์

3

1

2

296

7

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

1

-

-

279

8

ป.ตรี

การบัญชี

4

-

-

165

9

ป.ตรี

พลศึกษา

1

-

-

282

10

ป.ตรี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

4

-

3

252

 

รายละเอียดอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          อัตรากำลังของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 79 คน ประกอบด้วย

                   ผู้บริหาร                                          จำนวน              4            คน

                   ข้าราชการครู                                    จำนวน             26           คน

                    พนักงานราชการ                               จำนวน              5            คน

                    ลูกจ้างประจำ                                   จำนวน              1            คน

                    ลูกจ้างชั่วคราว                                 

                          - ครูพิเศษสอน                           จำนวน              10          คน

                          - เจ้าหน้าที่                                จำนวน              19         คน

                           - นักการ ภารโรง                        จำนวน               8          คน                                                       
                           - ครูพิเศษต่างชาติ                      จำนวน               6          คน

                                      รวมทั้งสิ้น                       จำนวน            79          คน

 

 

 

 

ข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตำแหน่ง

จำนวน

ระดับตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ไม่มี คศ.

คศ.1

คศ.2

คศ.3

คศ.4

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่าตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1. ผู้บริหาร

2

2

4

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

4

-

-

รวมผู้บริหาร

2

2

4

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

4

-

-

2. ข้าราชการครู

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

3

4

7

-

1

1

-

1

3

1

-

-

-

1

2

4

-

แผนกวิชายานยนต์

4

-

4

-

1

2

-

-

-

1

-

-

-

-

2

2

-

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

5

-

5

1

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

2

2

1

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2

-

2

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

แผนกวิชาเชื่อมโลหะการ

2

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

แผนกวิชาการบัญชี

-

4

4

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

1

3

-

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

รวมข้าราชการครู

17

9

26

2

2

5

2

6

6

3

-

-

-

1

10

14

1

3. พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

4

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

รวมพนักงานราชการ

4

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

4. ลูกจ้างประจำ

พนักงานขับรถ

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

รวมลูกจ้างประจำ

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5. ลูกจ้างชั่วคราว

ครูพิเศษสอน

6

4

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9

-

เจ้าหน้าที่

2

17

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

11

นักการ ภารโรง

5

3

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

รวมลูกจ้างชั่วคราว

13

24

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

17

19

6.  ครูพิเศษต่างชาติ

ครูฟิลิปปินส์

2

4

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

รวมครูพิเศษต่างชาติ

2

4

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

รวมทั้งสิ้น

39

40

79

2

2

5

2

7

8

4

0

0

0

1

16

41

21

 

วัดราษฎร์นิยม

หน่วยงานอื่น

 • 1504414915846.jpg
 • 1504416077282.jpg
 • 1504416382034.jpg
 • 1505209440260.jpg
 • 1505209470954.jpg
 • 1505209493255.jpg
 • 1505209529490.jpg
 • 1505209663887.jpg
 • 1505209711648.jpg
 • 1505209738695.jpg
 • 1505209860195.jpg
 • 1505210118750.jpg
 • 1505210163308.jpg
 • 1505210660241.jpg
 • 1505210755165.jpg
 • 1505210766653.jpg
 • 1505210794700.jpg
 • 1505210804499.jpg
 • 1505210856667.jpg
 • 1505210915045.jpg
 • 1505210954827.jpg
 • 1505210958245.jpg
 • 1505212087499.jpg
 • 1505212097698.jpg
 • 1505212200864.jpg
 • 1505727841829.jpg
 • 1505727858021.jpg
 • 1505727874000.jpg
 • 1505727885100.jpg
 • 1505727905651.jpg
 • 1505728063096.jpg
 • 1505728113950.jpg
 • 1505728116998.jpg
 • 1505728248707.jpg
 • 1505728388290.jpg
 • 1505728413768.jpg
 • 1505728494731.jpg
 • 1505728508536.jpg
 • 1505728543901.jpg
 • 1505728551904.jpg
 • 1505728605409.jpg
 • 1505728615154.jpg
 • 1505728630041.jpg
 • 1505728665085.jpg
 • 1505728896315.jpg
 • 1505728970360.jpg
 • 1505728994377.jpg
 • 1505729089486.jpg
 • 1505729095960.jpg
 • 1505729190267.jpg
 • 1505729220262.jpg
 • 1505729222784.jpg
 • 1505729231366.jpg
 • 1505729298287.jpg
 • 1506324487783.jpg
 • 1506324627901.jpg
 • 1506324725572.jpg
 • 1506324741009.jpg
 • 1506324848407.jpg
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 02-9855111 ต่อ 111 © 2016 วท.นนทบุรี All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME