Joomla Templates Best

 

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ภาพ

                                            

 

กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559

สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ณ วันที่ 14 มิ.ย. 60

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน ณ วันที่ 19 พ.ค. 60

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ณ วันที่ 21 เม.ย. 60

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง  ณ วันที่ 19 ม.ค. 2560 

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ที่ตั้ง

เลขที่ 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

โทรศัพท์: 0-2985-5050, 0-2985-5111

โทรสาร: 0-2985-5050, 0-2985-5111 ต่อ 111