Joomla Templates Best

 

กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

 

สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุง บ้านพักครูและบุคลากร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

 

ที่ตั้ง

เลขที่ 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

โทรศัพท์: 0-2985-5050, 0-2985-5111

โทรสาร: 0-2985-5050, 0-2985-5111 ต่อ 111